Voorwaarden

VOORWAARDEN STICHTING DE DOORBRAAK

U heeft zich aangemeld bij Stichting de Doorbraak. Dit omdat u hulp wil bij uw financiën en schulden. Als u cliënt word bij onze stichting voor budgetbeheer en bewindvoering dient u zich aan vastgestelde regels te houden die gelden bij Stichting de Doorbraak. U heeft rechten maar ook plichten. In deze voorwaarden kunt u lezen waar u zich aan dient te houden en wat u hiervoor terug kunt verwachten. Op het moment dat u zich niet aan de regels houdt zijn wij niet in staat u te helpen. Leest u daarom deze voorwaarden goed door zodat u weet waar u aan toe bent. U kunt dit ook doen met uw begeleider mocht u hier niet toe in staat zijn.

Op het moment dat u dit document ondertekend betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden.

BUDGETBEHEER EN BEWINDVOERING

U bent op intake geweest en heeft besloten dat u bij Stichting de Doorbraak geholpen wil worden. U bent op de hoogte gebracht dat u eerst onder (vrijwillig) budgetbeheer staat. U wordt aangemeld voor (vrijwillige) onderbewindstelling bij de Rechtbank Rotterdam.

De Rechtbank zal u oproepen om hiervoor op de zitting te verschijnen, u bent verplicht om hier gehoor aan te geven. Mocht het onverhoopt voorkomen dat u niet op de rechtzitting kunt verschijnen dient u dit ruim op tijd aan te geven.

Aan de werkzaamheden die wij uitvoeren voor u zijn kosten verbonden. Deze kosten worden voor u vergoed als u een minima bent. Sociale Zaken en Werkgelegenheid verstrekt hier bijzondere bijstand voor in de vorm van een gift. Deze vergoeding vraagt Stichting de Doorbraak voor u aan. Let op: de vergoeding word alleen uitbetaald als u officieel onder bewind gesteld bent!!

*U staat onder budgetbeheer en besluit voortijdig te stoppen voordat onderbewindstelling is uitgesproken en u bent een minima.

*U heeft inkomsten boven het minimum inkomen en komt niet in aanmerking voor bijzondere bijstand van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dan dient u de volgende kosten zelf te betalen:

 1. Intake kosten*
 2. Budgetbeheer per maand*

*Deze kosten worden ieder jaar opnieuw door de rechtbank vastgesteld, volgens de aanbevelingen van het LOVCK.

U heeft een hulpverlener bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, thuisbegeleider, voogd of een andere vorm van begeleiding/ hulpverlening. Dan dient de medewerker van de instantie die u begeleidt met u mee te komen op de intake en een doorverwijzing mee te nemen met de reden van aanmelding. Tevens dient de medewerker met u mee te gaan naar de rechtzitting voor onderbewindstelling.

U heeft een privé persoon die u begeleidt. Dan gelden hier dezelfde regels voor als voor zoals hierboven beschreven.

Dit is een verplichting!! 

UW BUDGET, BETALINGEN, LEEFGELD EN AFLOSSINGEN SCHULDEN

Om op een juiste manier zorg te kunnen dragen voor het betalen van uw vaste lasten, leefgeld en schulden bent u verplicht om uw poststukken op tijd in te leveren dan wel op te sturen.

Wij verwachten dat u de originele poststukken bij ons inlevert en een kopie hiervan maakt voor uzelf. Mochten er extra kosten in rekening gebracht worden omdat u deze regel niet nakomt dan bent u hier ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor. Wij printen geen stukken uit!!

Stichting De Doorbraak maakt voor u een persoonlijk budget. Dit houdt in dat wij aan de hand van de door u ingeleverde stukken een inkomsten en uitgaven berekening maken. Als eerste betalen wij de vaste lasten. U kunt hierbij denken aan huur, energie, water en ziektekosten. Daarnaast krijgt u wekelijks leefgeld. Als deze kosten betaald zijn kunnen we aan de hand hiervan bekijken welke aflossingen er gedaan kunnen worden. Wij kunnen alleen zorg dragen voor deze zaken als u voldoende saldo op uw rekening heeft. Wij houden rekening met de feestdagen en verjaardagen, u krijgt dan een extra bedrag gestort afhankelijk van de ruimte die uw persoonlijke budget toelaat. U dient extra geld altijd 2 weken van te voren aan te vragen.

Mocht het zo zijn dat u bijvoorbeeld uw baan verliest of als u een uitkering heeft van een uitkerende instantie en deze stopt door wat voor reden dan ook dan bent u zelf verantwoordelijk om dit op tijd bij ons aan te geven en zorg te dragen dat u zo snel mogelijk weer inkomsten heeft. Zonder inkomsten kunnen wij niets voor u doen.

Let op: pas op het moment dat wij de beheerrekening voor u geopend en geactiveerd hebben en uw inkomsten op deze rekening gestort worden kunnen wij uw rekeningen betalen. Tot dit zover is dient u zelf uw vaste lasten door te betalen!!

Alleen als er geld overblijft kunnen wij schulden aflossen. Wij kunnen nooit meer besteden dan dat er saldo is. Wij hebben geen bedrijfskas en verstrekken geen voorschotten en/of leningen!!

Wat belangrijk is dat u uiteindelijk in balans komt met uw in- en uitgaven patroon.

Uw uitgaven zijn dan dus niet meer dan uw uitgaven. Hieronder worden enkele verplichtingen beschreven zodat u hier naartoe kan werken.

 1. Bij het afsluiten van een mobiel telefoonabonnement vragen wij een basispakket voor u aan dat binnen uw budget past. Als u een bestaand abonnement heeft en u maakt ongeoorloofde hoge belkosten dan zijn wij bij machte om dit abonnement aan te passen en bepaalde betaalde diensten voor u te blokkeren. Wij mogen dit zonder overleg met u doen.
 2. Bij het afsluiten van een internet, televisie, telefonie abonnement vragen wij een basispakket voor u aan dat binnen uw budget past.
  Als u een bestaand abonnement heeft en u maakt ongeoorloofde hoge kosten dan zijn wij bij machte om dit abonnement aan te passen en extra’s te blokkeren. U kunt hierbij denken aan betaalde zenders voor films en sport, betaalde sites van internet en langdurig bellen naar het buitenland, 06 en/of 0900 nummers. Wij mogen dit zonder overleg met u doen.
 3. Voordat u kosten gaat maken die u zich niet kunt veroorloven dient u altijd contact op te nemen om te overleggen wat u het beste kunt doen. Er kan dan gekeken worden of u de kosten mag maken of misschien kunnen wij u een andere oplossing aanbieden die wel in uw budget past. Zo voorkomt u problemen achteraf.
 4. Voor het aanschaffen van brillen, gehoortoestellen, kunstgebitten, reparatie van uw gebit, orthopedische hulpmiddelen en andere vergelijkbare noodzakelijke kosten dient u ten alle tijden eerst een pro forma nota aan te vragen en in te leveren. Blijft u hierin in gebreke dat worden dergelijke gemaakte kosten niet gehonoreerd.
 5. Maakt u toch kosten die niet binnen uw persoonlijke budget passen en die u niet overlegd heeft met ons dan worden deze kosten verrekend met uw leefgeld. Dit betekent dat u per week minder te besteden heeft.
 6. U dient indien mogelijk uw inkomsten te verhogen indien u hiertoe in staat bent.
  Zo krijgt u meer ruimte om schulden af te lossen.
 7. U dient te bezuinigen op luxe artikelen en aanschaf van te dure kleding.

* Mocht u zich niet aan de regels houden met bestrekking tot kostenbeperking dan zijn wij niet in staat om uw schulden af te lossen. U wordt geacht om zich aan deze regels te houden!!

 U HEEFT KINDEREN ONDER DE 18 JAAR OUD

 Als u kinderen heeft onder de leeftijd van 18 jaar oud dan dient u met de volgende punten rekening te houden. Ook deze punten zijn verplichtingen waaraan u zich moet houden.

 1. Wanneer u gebruik maakt van uw recht op een uitkering en geen dagbesteding heeft kun u geen gebruik maken van kinderopvang. Dit zijn ongeoorloofde kosten. U dient zelf zorg te dragen voor uw kinderen. Bent u van mening dat u dit niet kunt door bijvoorbeeld psychische en/of lichamelijke problemen dan kunt u bij de GGD Rotterdam een aanvraag doen voor een sociaal medische indicatie kinderdagverblijf.
 2. Maakt u wel geoorloofd gebruik van de kinderopvang omdat u een dagbesteding heeft te weten werk, studie, reïntegratie of inburgering dan dient u de rekeningen elke maand op tijd in te leveren. Anders komen er bijkomende kosten op uw eigen bijdrage.
 3. De kinderopvangtoeslag laten wij door de Belastingdienst direct storten op het rekeningnummer van de kinderopvang of het gastouder bureau.
 4. U maakt gebruik van uw recht op een uitkering en krijgt een toelage voor uw schoolgaande kinderen. De toelage wordt uitgekeerd zodat uw kind mee kan doen aan schoolactiviteiten zoals schoolreisjes, excursies en ook ten behoeve van het jaarlijkse schoolgeld. Dit geld is uitsluitend bedoeld om u te ontlasten en mag onder geen enkele omstandigheid voor andere doeleinden gebruikt worden. Doet u dit wel dan zijn alle consequenties die hieraan verbonden zijn voor uzelf.
 5. Kinderbijslag die u ontvangt voor uw thuis wonende kinderen zal gesplitst worden.
  De helft van het te ontvangen bedrag is voor u de andere helft zal gebruikt worden voor achterstanden en schulden. Let wel: dit doen wij zodat uw kinderen verzekerd zijn van onderdak en warmte!

U HEEFT KINDEREN BOVEN DE 18 JAAR OUD

Kinderen van boven de 18 jaar oud met eigen inkomsten dienen kost en inwoning aan u af te staan. Wij zullen hier een berekening van maken. Let op: dit is een verplichting!!

VOEDSELBANK EN KLEDINGBANK 

Indien u van deze noodvoorzieningen gebruik wil maken kunt u zich aanmelden bij het Algemeen Maatschappelijk Werk.

BEREIKBAARHEID 

Wij zijn op ma-di-woe-vr telefonisch bereikbaar tussen 09.00- 12.00 op 010- 2264142.
Op dinsdag is er een inloopspreekuur van 10.00 tot 12.00.
In de overige uren zijn wij niet bereikbaar zodat wij zo optimaal mogelijk aan uw dossier kunnen werken.

POST INLEVEREN
U kunt de post opsturen naar:
Dam 27 B
3111 BC Schiedam

Inleveren aan de balie of in de brievenbus doen op bovengenoemd adres.

Comments are closed.