Wat doen wij..

Schuldhulpverlening

Er zijn diverse redenen om uw financien eens op een rijtje te zetten.
Inwoners van Rotterdam en omgeving kunnen bij ons terecht voor schuldbemiddeling.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij bekijken met u hoe u financiele problemen zijn ontstaan, en samen inventariseren wij uw schulden.
Ook bespreken we de mogelijkheden om tot een oplossing te komen met uw schuldeisers.
Afhankelijk van uw situatie geven wij aan welke mogelijkheden wij voor u kunnen inzetten om te komen tot een structurele oplossing. Hieronder staan de mogelijkheden op een rij..

Persoonlijk budgetadvies.

Hierbij krijgt u hulp bij het opstellen van een begroting. We geven u tips om tot een evenwicht te komen tussen uw inkomsten en uitgaven.

Budgetbegeleiding.

De begeleiding is er op gericht dat u leert uw eigen begroting te maken.
Wij geven u een persoonlijk advies om tot een evenwicht te komen tussen uw inkomsten en uitgaven.

Schuldregeling.

Wij kunnen namens u een aflossingsregeling van drie jaar voorleggen aan uw schuldeiser(s). We begeleiden u hierin in samenspraak met de gemeente.
De schuldregeling lukt alleen als  al uw schuldeisers hieraan mee willen werken.
Er zijn dan twee mogelijkheden om af te betalen: schuldbemiddeling of een schuldsanering.

Schuldbemiddeling.

U betaalt elke maand één bedrag aan de Gemeente van uw woonplaats.
Van dit geld betaalt de Gemeente uw schuldeiser(s).
Wij controleren meerdere malen uw betalingen van onder andere uw vaste lasten.
Daarnaast bieden wij u budgetbegeleiding aan zodat er geen nieuwe schulden ontstaan.
Het voordeel voor u is dat wij de contacten met de schuldeisers onderhouden.

Schuldsanering.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen wij voor u een saneringskrediet bij de Gemeentelijke Krediet Bank Rotterdam aanvragen.
Dat kan alleen als de schuldeisers akkoord gaan met dit voorstel.
Met deze lening worden uw schulden in één keer afgekocht.
U lost daarna drie jaar lang af aan uw saneringskrediet.
Tijdens deze looptijd kunt u bij ons terecht voor gratis budgetadvies.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Als het niet lukt om met alle schuldeisers een akkoord te bereiken over de aflossing van uw schulden dan kunnen wij u niet helpen met een schuldregeling. Wel kunnen wij u dan nog helpen met het indienen van een aanvraag van een wettelijke schuldregeling (WSNP) bij de Arrondisementsrechtbank in Rotterdam.
Hiervoor maken wij een verzoekschrift en een verklaring voor u die u inlevert bij de rechtbank. Na enige tijd ontvangt u een oproep van de rechtbank om te verschijnen.
Na de zitting hoort u of u wordt toegelaten tot de WSNP.
Hiermee komt er alsnog een wettelijke schuldregeling tot stand.
De rechtbank wijst in dat geval een bewindvoerder aan.

Wat verwachten wij van u?

Het is belangrijk dat u uw afspraken met ons nakomt, want het niet op afspraak komen, betekent dat de hulpverlening wordt stopgezet.
Verder moet u al uw vaste lasten op tijd betalen en mag u geen nieuwe schulden maken. Om u te kunnen adviseren, moeten wij weten hoe uw bestedingspatroon eruit ziet. Als u schulden heeft, willen wij weten hoe
die schulden zijn ontstaan.

Wat kunnen wij niet voor u doen?

Wij kunnen u geen geld lenen.
Wij kunnen géén beslissingen nemen over uw uitgaven, wij kunnen u alleen adviseren.
Wij kunnen de verantwoordelijkheid over uw financiën niet van u overnemen.

Hoe kunt u zich aanmelden?

U kunt zichzelf op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch aanmelden bij Stichting De Doorbraak.
Er wordt een afspraak met u gemaakt voor een telefonisch, informatief gesprek met één van onze medewerkers.
Als na dit gesprek blijkt dat u bij ons aan het goede adres bent ondernemen wij gelijk actie en maken gelijk een afspraak zodat wij inzicht kunnen krijgen in uw (financiële) problemen.
Tegelijkertijd neemt u zoveel mogelijk gegevens mee zodat er een Plan van Aanpak kan worden gemaakt.

Comments are closed.